Tag Archives: toan

Đề và đáp án thi học kì 2 lớp 10 PTNK năm học 2011 – 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_34950  

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi thử đại học trường PTNK (+ Đáp án)


Đáp án đề thi thử môn Toán: https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_9642676 Đề thi ngày 19 tháng 03 năm 2013 Thời gian làm bài: 180 phút I. Phần chung cho tất cả học sinh (7 điểm) Câu I. (2 điểm) Cho hàm số: 1. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề ôn thi vào lớp 10 (Không chuyên)


Bài 1. Cho biểu thức: a) Tìm điều kiện của để biểu thức M có nghĩa, rút gọn M. b) Đặt . Tìm các giá trị nguyên của để P cũng là số nguyên. Bài 2. a) Giải phương trình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các dạng toán thi vào lớp 10 (Không chuyên)


http://snack.to/f7niol89

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn giải toán chuyên năm học 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_6986587

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn giải Toán Không chuyên năm học 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_6986549

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?