Tag Archives: lớp 12

Đề và đáp án thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2012 – 2013


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_663974    

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi thử đại học trường PTNK (+ Đáp án)


Đáp án đề thi thử môn Toán: https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_9642676 Đề thi ngày 19 tháng 03 năm 2013 Thời gian làm bài: 180 phút I. Phần chung cho tất cả học sinh (7 điểm) Câu I. (2 điểm) Cho hàm số: 1. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?