Tag Archives: lop 10

Đề và hướng dẫn Toán không chuyên thi vào PTNK 2016


Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | 13 phản hồi

ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN CHUYÊN PTNK 2006 – 2015


 

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , , , , , , , | 2 phản hồi

Hướng dẫn đề ôn thi Chuyên toán – Đề số 2

This gallery contains 4 photos.


Bộ sưu tập | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề ôn thi vào lớp 10 Chuyên Toán năm 2016- Đề số 2


Đăng tải tại Lớp 9, Liên hệ, Đề ôn thi Chuyên toán 10 | Thẻ , , , , , , , | %(count) bình luận

Hướng dẫn giải đề số 1


Đăng tải tại Lớp 9, Liên hệ, Đề ôn thi Chuyên toán 10 | Thẻ , , , , , , , | 2 phản hồi

Đề ôn thi vào lớp 10 – Toán chung


Đề ôn thi vào lớp 10 không chuyên – de 2 Đáp án sẽ có sau 1 tuần. Hướng dẫn giải: Đề ôn thi vào lớp 10 không chuyên – de 1

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi học kì 2 và đáp án lớp 10, 11


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_973509 https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_973514

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề và đáp án thi học kì 2 lớp 10 PTNK năm học 2011 – 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_34950  

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các dạng toán thi vào lớp 10 (Không chuyên)


http://snack.to/f7niol89

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn giải toán chuyên năm học 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_6986587

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?