Tag Archives: kiểm tra

Đề ôn thi vào lớp 10 Chuyên Toán năm 2016- Đề số 2


Đăng tải tại Lớp 9, Liên hệ, Đề ôn thi Chuyên toán 10 | Thẻ , , , , , , , | %(count) bình luận

Kiểm tra lớp 8


Đăng tải tại Lớp 8 | Thẻ , , | 2 phản hồi

Đề ôn thi vào lớp 10 (Không chuyên)


Bài 1. Cho biểu thức: a) Tìm điều kiện của để biểu thức M có nghĩa, rút gọn M. b) Đặt . Tìm các giá trị nguyên của để P cũng là số nguyên. Bài 2. a) Giải phương trình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?