Tag Archives: không chuyên

Đề và hướng dẫn Toán không chuyên thi vào PTNK 2016


Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | 13 phản hồi

ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN TOÁN KHÔNG CHUYÊN PTNK 2009 – 2015


   

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn Toán Chuyên và Không chuyên thi vào trường PTNK năm 2014


Download -> ĐỀ và đáp ánh TOÁN Chuyên THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU nam 2014 Download -> ĐỀ TOÁN KHÔNG CHUYÊN TUYỂN SINH LỚP 10 nam 2014 – 2015        

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | 4 phản hồi

Đề ôn thi vào lớp 10 Không Chuyên


Download -> de on thi vao lop 10 KC – de so 2 Hướng dẫn giải: Hướng dẫn giải de so 2    

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , | 3 phản hồi

Đề ôn thi vào lớp 10 – Toán chung


Đề ôn thi vào lớp 10 không chuyên – de 2 Đáp án sẽ có sau 1 tuần. Hướng dẫn giải: Đề ôn thi vào lớp 10 không chuyên – de 1

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tuyển tập đề thi vào trường Phổ thông Năng khiếu và hướng dẫn giải (2008-2012)


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_806061 Pass: toan111.com

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề ôn thi vào lớp 10 (Không chuyên)


Bài 1. Cho biểu thức: a) Tìm điều kiện của để biểu thức M có nghĩa, rút gọn M. b) Đặt . Tìm các giá trị nguyên của để P cũng là số nguyên. Bài 2. a) Giải phương trình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn giải Toán Không chuyên năm học 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_6986549

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?