Tag Archives: đáp án

Đề và hướng dẫn Toán không chuyên thi vào PTNK 2016


Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | 13 phản hồi

Đề và hướng dẫn Toán Chuyên PTNK 2016


Đăng tải tại Lớp 9, Liên hệ | Thẻ , , , , | %(count) bình luận

ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN TOÁN KHÔNG CHUYÊN PTNK 2009 – 2015


   

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn đề ôn thi Chuyên toán – Đề số 2

This gallery contains 4 photos.


Bộ sưu tập | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn giải đề số 1


Đăng tải tại Lớp 9, Liên hệ, Đề ôn thi Chuyên toán 10 | Thẻ , , , , , , , | 2 phản hồi

Hướng dẫn Toán Chuyên và Không chuyên thi vào trường PTNK năm 2014


Download -> ĐỀ và đáp ánh TOÁN Chuyên THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU nam 2014 Download -> ĐỀ TOÁN KHÔNG CHUYÊN TUYỂN SINH LỚP 10 nam 2014 – 2015        

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | 4 phản hồi

Đề và hướng dẫn giải đề thi Chuyên toán trường PTNK năm 2013


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_218829

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | 5 phản hồi

Tuyển tập đề thi vào trường Phổ thông Năng khiếu và hướng dẫn giải (2008-2012)


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_806061 Pass: toan111.com

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn giải toán chuyên năm học 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_6986587

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hướng dẫn giải Toán Không chuyên năm học 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7134721_4511169_6986549

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?