Kiểm tra

Kết qủa kiểm tra xếp lớp 9 không chuyên (T1, T2, T3) năm học 2016 – 2017

Kết quả kiểm tra xếp lớp 9 Chuyên Toán năm học 2016 – 2017

Lớp thứ 2: Điểm >= 11

Lớp thứ 4: Điểm >= 8

Lớp thứ 7: Điểm >= 5

Các bạn điểm < 5 thi lại lớp KC vào 14h ngày 15/5 hoặc 8h30 ngày 22/5.