Monthly Archives: Tháng Tư 2013

Tuyển tập đề thi vào trường Phổ thông Năng khiếu và hướng dẫn giải (2008-2012)


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_806061 Pass: toan111.com

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số bài toán ôn thi vào lớp 10 chuyên toán (tiếp theo và hết)


Một số bài toán ôn thi vào lớp 10 chuyên toán (tiếp theo và hết).

Đăng tải tại Liên hệ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số bài toán hình ôn thi vào lớp 10 chuyên toán (tt)


Một số bài toán hình ôn thi vào lớp 10 chuyên toán (tt).

Đăng tải tại Liên hệ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một số bài toán hình ôn thi vào chuyên toán


Một số bài toán hình ôn thi vào chuyên toán.

Đăng tải tại Liên hệ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề và đáp án thi học kì 2 môn toán lớp 12 năm 2012 – 2013


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_663974    

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề thi và đáp án toán lớp 11 học kì 2 năm học 2011 – 2012


Đề thi https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_661657 Đáp án https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_661650

Đăng tải tại Liên hệ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đề và đáp án thi học kì 2 lớp 10 PTNK năm học 2011 – 2012


https://www.sugarsync.com/pf/D7334706_77678778_34950  

Đăng tải tại Liên hệ | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?